Titulní obrázek

Chcete vyšší penzi? Pracujte několik let v Rakousku!

17.září 2012

Pokud jste pracovali jeden čas v některé zemi z Evropské Unie, například v Rakousku, čeká Vás vyšší důchod. Penze se totiž za práci v různých zemích EU slučují a převádějí do státu, kde bydlíte.

Počet Čechů zaměstnaných v Rakousku za posledních deset měsíců vzrostl o více než třetinu na 7 870. V zahraničí se uplatňují hlavně kvalifikovaní lidé, kteří často berou více než průměr, a tomu odpovídá jejich penze. Loni v listopadu činila průměrná penze v Německu 760 eur (asi 19 tisíc Kč). Průměrný rakouský důchod přesahuje podle Organizace pro spolupráci a rozvoj tisíc eur (25 tisíc korun). Náhradový poměr v Rakousku (poměr penze a průměrného výdělku) činí podle OECD 76,6 procenta ve srovnání se 42 procenty v Německu. Penzijní systémy členů Evropské unie jsou ale složité.

Výpočet penze, výše příspěvku na sociální pojištění, zdravotního pojištění i způsob jejich výběru se v EU liší. V unii však platí čtyři základní principy. Podle principu rovného zacházení mají zaměstnanci z jiné země stejná práva jako státní příslušníci mateřské země.

Sociální pojištění je možné platit jen v jedné členské zemi EU, doba, kdy pracovník hradí toto pojištění v jednotlivých zemích, se sčítá a důchod lze vyplácet do jiného státu, který je členem unie. Stejné je to u členů Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norska, Islandu a Lichtenštejnska – i Švýcarska, které v EHP není, a zemí, s nimiž Česko uzavřelo dohodu o sociálním zabezpečení. Patří k nim například Chorvatsko, Srbsko, USA, Austrálie, Kanada, Korea, Japonsko, Izrael, Chile, Ukrajina a Turecko. 

Do důchodu může jít i ten, kdo platil sociální pojištění v Česku kratší dobu, než požadují platné předpisy. Jak již bylo řečeno, doba práce se v EU sčítá. Pokud například někdo pracoval 20 let v Čechách, k odchodu do penze mu to nestačí. Když ovšem připočte pět let práce v Německu a pět v Rakousku, je to celkem 30 let a ty k odchodu do penze stačí. Důchod takového člověka se počítá ze tří dílčích, českého jako 20/30 celé částky a dvakrát 5/30 u Německa i Rakouska. Vychází se z pravidel zmíněných tří zemí, která jsou rozdílná.