Titulní obrázek

Dejte si pozor, kdy odejdete do předčasné penze

26.srpen 2012

Od roku 2013 se zpřísní sankce za předčasný odchod do penze. Dokonce až o 15,9 % zkrátí stát penze lidem, kteří odejdou předčasně o 1 081 až 1 1 170 dní. Ovšem nezačínejte truchlit! Pokud zvolíte chytrou volbu data pro přiznání předčasného důchodu, získáte více peněz.

O předčasnou penzi žádá v Česku stále víc lidí. Nejprve si ohlídejte, abyste měli v centrální evidenci zapsané všechny výdělky od všech zaměstnavatelů. V evidenci je třeba mít i všechny doby, po které si platíte na důchod nebo jste byli na nemocenské, na vojně, na mateřské dovolené či na studiích. Když jsou údaje o vaší osobě kompletní a nic nechybí, žádost o penzi proběhne hladce a po předložení dokladů ji Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyřídí v zákonné lhůtě 90 dnů. Předčasnou penzi lze přitom získat nejdříve od data podání žádosti. Při sepsání žádosti vždy velmi pečlivě zvažte, k jakému datu chcete předčasnou penzi přiznat.

Od ledna 2013 začnou nově platit tvrdší sankce za předčasnost a chytrou volbou data pak můžete ovlivnit krácení procentní výměry vaší penze až o několik bodů. Jestliže se například rozhodnete, že příští rok odejdete do penze v momentě, když vám do dosažení důchodového věku zbývá 540 dnů, zkrátí se vám procentní výměra předčasné penze o šest procent. Pokud by vám ale do dosažení důchodového věku zbývalo o den víc, tedy 541 dnů, krátila by se procentní výměra již o 7,2 procenta.

Důležité je také vědět, že na výplatu přiznané penze začnete mít nárok až den poté, kdy ukončíte výdělečnou činnost, přestanete pobírat podporu v nezaměstnanosti či dokončíte rekvalifikační kurz. Jestliže tedy požádáte o přiznání penze třeba k 1. lednu 2013 a do 31. března 2013 budete dostávat například podporu v nezaměstnanosti, znamená to, že výplata předčasné penze vám bude náležet až od 1. dubna 2013. Do té doby bude pozastavena.

Předčasný penzista si může do dosažení řádného důchodového věku nyní přivydělat bez problému jen na dohodu o provedení práce. Pokud si tedy seženete brigádu a začnete mít příjem, který nepodléhá odvodu na sociální a zdravotní pojištění, nic se neděje. Jiná situace nastane, když se necháte znovu zaměstnat, nebo si začnete vydělávat na dohodu o pracovní činnosti. Tyto příjmy podléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění a po dobu, kdy si budete takto vydělávat, ztrácíte na výplatu předčasné penze nárok.

Přitom je praktické vědět, že pokud touto novou prací získáte další celý rok pojištění, předčasnou penzi si můžete nově vylepšit o pár desítek i stovek korun. Za každý celý rok získaného pojištění, tedy placení odvodů na sociální pojištění, si lze zvýšit předčasný důchod o 1,5 procent výpočtového základu. Další novinkou je, že od ledna 2013 se zvýší základní výměra všech penzí, tedy i předčasné, z letošních 2 230 na 2 270 korun. Těm, kdo půjdou v příštím roce do předčasné penze o 360 dnů dříve, se bude měřit prakticky stejným metrem jako letos. Hůře na tom budou ale ti, kdo se rozhodnou jít do penze předčasně o víc než 361 dnů.

Předčasná penze se obdobně jako řádný starobní důchod skládá z procentní výměry (PV) a základní výměry (ZV). Procentní výměra se stanoví individuálně, výpočet je poměrně složitý a vychází vždy z tak zvaného osobního vyměřovacího základu (OVZ). Ten zjednodušeně řečeno vyjadřuje měsíční průměr ročních příjmů, které dosáhne žadatel o penzi od roku 1986 až do kalendářního roku, který předchází roku, v němž se důchod přiznává.